View cart 0

NOWOŚĆ! – ToolRoom 2012 znacznie upraszcza programowanie narzędzi

Read this in your language
  • 简体中文
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • 日本語
  • 한국어
  • Português
  • Русский
  • Español

OTRZYMUJ WIADOMOŚCI ANCA BEZPOŚREDNIO DO SWOJEJ SKRZYNKI POCZTOWEJ

Bądź na bieżąco z najnowszymi wskazówkami i nowinkami technologicznymi

Subscribe

Polityka prywatności

Od dawna oczekiwana nowość ANCA w postaci wiodącego w branży pakietu oprogramowania ToolRoom 2012 do projektowania narzędzi, pozwoli korzystać klientom ANCA z szerokiej gamy nowych ulepszeń. W tym miejscu przedstawiamy kilka głównych funkcji, jakie ma do zaoferowania ToolRoom 2012.

Frezy palcowe był jednym z głównych obszarów zainteresowania przy pracach nad ToolRoom 2012. Nowe funkcje obejmują zarówno istotne postępy, jak i drobne ulepszenia, które dają w efekcie nowy pakiet oprogramowania ToolRoom, który znacznie uprości sposób, w jaki frezy palcowe są programowane i szlifowane na maszynach ANCA. Celem było zwiększenie elastyczności, której nasi klienci oczekują od oprogramowania ANCA, przy równoczesnym uproszczeniu procesu programowania produkcji gotowych narzędzi bezpośrednio na maszynie.
 

Proste, a zarazem elastyczne programowanie z pomocą nowego kreatora frezów palcowych

Nowy kreator pod nazwą End Mill Wizard (EMW), to jedna z funkcji, które zostały opracowane dla osiągnięcia tego celu. EMW prowadzi operatora przez łatwy, stopniowy proces, pytając po drodze o podawanie prostych specyfikacji narzędzi. Kreator używa tych informacji, aby automatycznie stworzyć program szlifowania z użyciem zestawu z góry określonych reguł i obliczeń. Geometria, posuwy, i wszystkie inne parametry są obliczane automatycznie. Kreator również automatycznie wybierze odpowiednie ściernice spośród już zamontowanych w maszynie lub symulatorze. Jeżeli nie uda mu się znaleźć odpowiedniej ściernicy, wówczas poda sugestię. Pod koniec procesu, operator może mieć pewność, że zostanie wyszlifowane dobre narzędzie po naciśnięciu przycisku "GRIND".

 

 

Nowy kreator Mill End Wizard wspiera tworzenie nowych narzędzi, jak frezy szlifierskie ze ściętym końcem (square end), narożnym promieniem (corner radius), ze skosem (chamfer) i z zaokrąglonym końcem (ballnose).


Kreator End Mill Wizard upraszcza programowanie, skraca czas ustawiania i zmniejsza wymagania dotyczące szkolenia operatorów. Chociaż prosty w użyciu, kreator ten, to bardzo skuteczne narzędzie, które jest w stanie stworzyć szeroką gamę typów frezów palcowych zazwyczaj produkowanych w branży.

Co wyróżnia ten kreator, to unikalna opcja dostosowań do potrzeb klientów. Zamiast się ograniczać do domyślnego zachowania kreatora, posiada on opcję całkowitego dostosowania do wymagań. Przykładem zalety tej elastyczności jest sytuacja, w której narzędzia są produkowane w różnych asortymentach. Na przykład, producent może wytworzyć frezy palcowe, zarówno wysokiej jakości (High Performance), jak i standardowej (Standard Range). Geometria i proces stosowane w produkcji tych narzędzi mogą być różne i dlatego wymagane jest dostosowanie kreatora do indywidualnych wymogów.

Sposób, w jaki parametr jest wyznaczany lub obliczany przez kreatora, może zostać skonfigurowany. Można to zrobić dla każdego parametru w oprogramowaniu, zapewniając tym pełną elastyczność. Na przykład, kąt przyłożenia może otrzymać stałą wartość, obliczoną według formuły z udziałem innych wymiarów takich jak średnica narzędzia, albo też może on być otrzymany z tabeli znanych wartości. Po skonfigurowaniu, po prostu należy wybrać skonfigurowany zakres z pierwszej strony kreatora. Dodatkowo, informacje dotyczące konfiguracji (dostosowywania do indywidualnych wymogów) są łatwe do przeniesienia do innych maszyn lub symulatorów.


 

Na powyższym zdjęciu zostały skonfigurowane zakresy High Performance i Standard Range
w celu pokazania, że kreator End Mill Wizard jest w pełni konfigurowalny

 

Natychmiastowe sprzężenie zwrotne przy zastosowaniu zintegrowanej, bezpłatnej grafiki 3D

Kiedy narzędzie zostanie utworzone z kreatora, operator może skorzystać ze zintegrowanej grafiki 3D, która jest kolejnym ważnym postępem w ToolRoom 2012. Model narzędzia w 3D pojawi się w oprogramowaniu do projektowania narzędzi Grind i zostaje on dynamicznie aktualizowany zgodnie ze zmianami parametrów. Aktualizacja modelu w 3D zabiera tylko sekundy, zapewniając natychmiastowe sprzężenie zwrotne odnośnie wszelkich dokonanych zmian w geometrii.

Poza skróceniem czasu programowania na symulatorach, model 3D jest ważną pomocą przy programowaniu narzędzi bezpośrednio na maszynie. Operator jest teraz w stanie sprawdzić model 3D na maszynie przed rozpoczęciem szlifowania. Zwiększa to pewność, że narzędzie będzie właściwie szlifowane, oraz eliminuje (w wielu przypadkach) potrzebę sprawdzania geometrii na komputerze-symulatorze. Aby to zapewnić, interfejs obejmuje łatwe sterowanie ekranem dotykowym w celu umożliwienia manipulacji modelu 3D na panelu sterowania.

 

Przedstawione są tu dynamiczne i pełni zintegrowane funkcje modelowe oprogramowania iGrind w 3D na ToolRoom 2012. Model 3D jest natychmiast uaktualniany zgodnie z dokonywanymi zmianami.

Model 3D jest dostępny dla wszystkich typów narzędzi w iGrind, nie tylko dla frerzów palcowych. Korzyści z posiadania zintegrowanego modelu 3D daleko wykraczają poza wyłącznie oglądanie. Na przykład, oszacowanie czasu cyklu jest również dynamicznie aktualizowane ze zmianami geometrii i / lub parametrów procesu. Pokazany jest czas cyklu dla całego narzędzia, jak również czas operacji. To natychmiastowe sprzężenie zwrotne jest szczególnie przydatne w celu skrócenia czasu cyklu poprzez optymalizację parametrów procesu.

Model 3D można również przeciąć w dowolnym miejscu, w celu obejrzenia przekroju 2D. Podobnie, jak w modelu 3D, przekrój 2D może być kodowany kolorami dla operacji, wyboru ściernic lub innych dostępnych opcji. Proste pomiary są możliwe dla dokonania weryfikacji zaprogramowanej geometrii. Ten rodzaj pomiaru jest zwykle najlepiej wykonać w rzucie 2D, a nie w rzucie 3D i może on tym samym znacznie pomóc w weryfikacji zaprogramowanej geometrii.
 

 

Ten ekran pokazuje, że poza rzutem 3D, model może zostać przecięty w każdej pozycji w celu obejrzenia przekroju i dokonywania podstawowych pomiarów bezpośrednio w iGrind

 
Znacznie szybsza symulacja

Mechanizm używany do generowania zintegrowanego modelu 3D jest szybki i efektywny, a teraz jest również stosowany z oprogramowaniem firmy ANCA CIMulator3D. W rezultacie, użytkownicy ToolRoom 2012 mogą doświadczać znacznie szybszych czasów symulacji, niezależnie od wersji aktualnie używanego CIMulator3D. W zależności od złożoności narzędzia, można osiągnąć zwiększenie prędkości do 10 razy. Powszechnie wytwarzane narzędzia, takie jak gwintowniki i frezy z pełnym promieniem również znacznie korzystają z tej funkcji.

 Listed are the significant improvements in simulation times for all
Cimulator 3D software users using ToolRoom 2012 
 

Wymienione poniżej są istotne ulepszenia w czasach symulacji dla wszystkich
użytkowników oprogramowania Cimulator3D przy użyciu ToolRoom 2012 
 


Dokładne przygotowanie krawędzi (K-Land) bez digitalizowania

Znaczącym krokiem naprzód jest zdolność iGrind analizowania modelu 3D w środowisku projektowania. Ta zdolność znacznie upraszcza zadania, które albo nie były możliwe, albo były często trudne do osiągnięcia. Jednym z takich przykładów jest szlifowanie K-Land w ostrzach wiertła.

Do czasu powstania ToolRoom 2012 konieczna była digitalizacja krawędzi tnącej na wiertle w celu określenia geometrii ostrza. K-Land ma zazwyczaj 50 mikronów grubości, tj. połowę szerokości ludzkiego włosa. Dokładna dygitalizacja geometrii wiertła i szlifowanie K-Land do osiągnięcia tolerancji może zajmować większość czasu ustawiania dla takich wierteł.
 

Analizując model 3D narzędzia, iGrind może teraz dokładnie określić krawędź ostrza wiertła (jak zaznaczono czerwoną linią na modelu 3D powyżej), symulować i szlifować K-Land. Wszystko to bez konieczności dygitalizacji

 
iGrind może teraz inteligentnie analizować model 3D i określić krawędź ostrza wiertła, eliminując potrzebę dygitalizacji w trakcie produkcji. Zakładając dobre ustawienie maszyny, wymagane być mogą jedynie drobne korekty w celu osiągnięcia tolerancji K-Land. Dlatego czasy ustawiania dla takich narzędzi zostają znacznie skrócone, a możliwość wytworzenia narzędzi na złom – zmniejszona.
 

Złożone profile teraz dokładnie obliczone

Zdolność analizowania modelu 3D została również rozszerzona na narzędzia profilowe, by rozwiązać wieloletni problem kompensacji kąta pochylenia powierzchni rowka. By wyszlifować dokładny profil na narzędziu, oprogramowanie musi obliczyć, jak skompensować zakrzywioną powierzchnię rowka. Kiedy kształt rowka jest złożony, dawniej nie było żadnej innej alternatywy, jak tylko wykonywanie często długotrwałych operacji dygitalizacji na rowku. Zajmowało to nie tylko czas ustawiania i cyklu, ale również oznaczało, że geometria nie mogła być łatwo symulowana lub weryfikowana przed szlifowaniem.

Przy pomocy ToolRoom 2012, oprogramowanie Profile jest obecnie w stanie obliczyć kompensację wymaganą dla dokładnego wytworzenia krawędzi tnącej na narzędziu, niezależnie od złożoności kształtu rowka lub profilu. Zaś proces szlifowania i geometrię można zweryfikować bezpośrednio w CIMulator3D bez konieczności żadnej dygitalizacji danych. Często się zdarza, że narzędzia kształtowe szlifowane są w bardzo małych partiach. Dlatego też minimalne czasy ustawiania i zerowe ryzyko złomowania oferowane przez ToolRoom 2012 zwiększy twoją zyskowność i konkurencyjność szlifowania narzędzi kształtowych.

 

 

Zdjęcie ekranu Profile powyżej pokazuje, jak może zostać określona wymagana kompensacja kąta pochylenia powierzchni rowka wToolRoom 2012 przy użyciu modelu 3D, eliminując potrzebę dygitalizacji


Profile digitalizowane laserowo

ToolRoom 2012 zawiera również wsparcie dla dygitalizacji laserowej i kompensacji pełnego promienia, promienia naroża i narzędzi kształtowych. Dygitalizacja laserowa jest wyposażeniem dodatkowym na maszynach ANCA. Geometria narzędzia może być automatycznie i dokładnie mierzona i kompensowana automatycznie w czasie obróbki bez potrzeby wyjmowania narzędzia z maszyny.
 

 

ToolRoom 2012 zawiera wsparcie dla sondowania laserowego i kompensacji ballnose,
promienia naroża i narzędzi kształtowych

 

Dygitalizacja laserowa i funkcja automatycznej kompensacji kąta pochylenia w ToolRoom 2012 oznacza, że narzędzia kształtowe mogą być łatwo programowane w iGrind, weryfikowane w CIMulator3D, szlifowane na maszynie i automatycznie kompensowane przy minimalnym wysiłku i bezproblemowo. Ponieważ nie ma potrzeby wyjmowania narzędzia z maszyny, potrzeba specjalnego oprogramowania uchwytu obrabianego przedmiotu lub orientacji jest wyeliminowana. Maszyna pozostaje wydajna w trakcie całego procesu, bez potrzeby interwencji operatora, oraz eliminuje problem schładzania się maszyny podczas długich procesów pomiarów zewnętrznych. Sondowanie laserowe może wyeliminować potrzebę stosowania kosztownych urządzeń pomiarowych. Jak widać, zalety sondowania laserowego są liczne i istotne.
 

Przedstawiona opcjonalna sonda ściernicy jest wspierana w ToolRoom 2012 i wprowadza
nowy poziom dokładności i powtarzalności do procesu szlifowania

 

Kwalifikacja ściernicy w celu uzyskania dalszego skrócenia czasu ustawiania.

Aby zwiększyć automatyzację i powtarzalność, może zostać zainstalowana funkcja sondy ściernicy (Wheel Probe), by zwolnić operatora z zadania kwalifikacji ściernic. Dokładność i powtarzalność sondy okazały się lepsze od ręcznej metody wewnętrznej kwalifikacji pakietów ściernic. Ręczna metoda może doprowadzić do znacznych różnic w kwalifikowanych wartościach w zależności od operatora.  

ToolRoom 2012 zawiera wiele innych udoskonaleń mających na celu ograniczenie czasów ustawiania, uproszczenie programowania, zwiększenie dokładności i powtarzalności, poprawę automatyzacji i wytwarzania nowych geometrii, wcześniej nieosiągalnych.
 
Artykuł ten poruszył niektóre z głównych usprawnień, z jakich nasi klienci będą mogli skorzystać, jeśli zdecydują się na nową wersję ToolRoom 2012, lub na zakup nowej maszyny.

 

2 czerwca 2012