View cart 0

Frez baryłkowy walcowo-czołowy z czołem kulistym

Frez baryłkowy z czołem kulistym (BSB) znany również jako frez do dużych posuwów o profilu łukowym jest głównie stosowany w branżach wytwarzania form, lotniczej, obróbkowej i energetycznej do produkcji form do opon, łopatek turbin, łopatek wirników lub zintegrowanych zespołów łopatek i dysku. Frezy te są powszechnie stosowane jako alternatywa dla standardowych frezów z czołem kulistym i promieniem naroża.

Najnowsza wersja oprogramowania ANCA ToolRoom RN34 obejmuje dwa nowe typy narzędzi - frezy walcowo-czołowe o profilu baryłkowym i soczewkowym (podwójny promień naroża - nowa wersja) oraz o profilu stożkowym i owalnym (BSB). Nowe typy narzędzi BSB umożliwiają wytwarzanie trwałych i złożonych frezów walcowo-czołowych przy dużych oszczędnościach kosztów i czasu.


 
Mniejsze zachodzenie ścieżki frezu zapewnia krótsze czasy cyklu i większą trwałość narzędzia.

Korzyśc

 
 • Geometria tego typu frezów walcowo-czołowych obejmuje duży promień w obszarze skrawania narzędzia oferując nowe możliwości obróbki.
 • Krawędź o większym promieniu pozwala na ustawienie mniejszego zachodzenia ścieżek, które z kolei umożliwiają obróbkę przy większym skoku lub większej długości ścieżki narzędzia podczas wykańczania wstępnego i końcowego.
 • Duży promień o kształcie łukowym symuluje frez z czołem kulistym lub z promieniem naroża o dużej średnicy skrawania zapewniając skrócenie czasów cyklu w stosunku do narzędzi z czołem kulistym.
 • Poprawia to nie tylko wydajność, ale również jakość wykończenia powierzchni.

Projektowanie z pomocą kreatora

 
 • Oprogramowanie ToolRoom obejmuje funkcję kreatora projektowania frezów BSB ułatwiającą wytwarzanie frezów walcowo-czołowych do dowolnych zastosowań produkcyjnych.
 • Dostępna jest również opcja skalowania narzędzi oraz dodawania innych operacji, takich jak elementy do obróbki zgrubnej lub łamacze wiórów.
 • Kreatory są dostępne dla kształtów owalnych, stożkowych oraz kształtów niestandardowych dla frezów specjalnych.

Metody kompensacji

 

 • ​Obsługiwana jest kompensacja manualna, iView oraz LaserPlus dla wszystkich geometrii z możliwością utrzymania zarówno promienia czoła kulistego oraz promienia o kształcie łukowym w zakresie +/-0,002 mikrona z użyciem funkcji LaserPlus.
 • Na maszynach z funkcją LaserPlus możliwa jest produkcja wielkoseryjna z zachowaniem dokładności podczas szlifowania partii narzędzi z automatyczną kompensacją w trakcie procesu.

Zalety oprogramowania ToolRoom
 

 • Kompensacja laserowa oraz iView w produkcji wielkoseryjnej.
 • Niestandardowa krawędź skrawająca czoła kulistego umożliwiająca agresywne skrawanie w sekcji czołowej.
 • Zmienna linia śrubowa i skok z marginesem promieniowym ułatwiające konfigurację.
 • Wyważanie narzędzi o zmiennej linii śrubowej i skoku zapewniające ograniczenie zjawiska karbowania.
 • Stały kąt pochylenia krawędzi tnącej wzdłuż krawędzi skrawającej (specjalne formowanie rowka wiórowego z litego materiału) poprawiający trwałość narzędzia.
 • Uproszczone projektowanie oparte na kreatorze z widokiem dynamicznym i statycznym dla narzędzi katalogowych.

Barrel-shaped Ballnose Endmill