View cart 0

Szlifowanie bez ograniczeń dzięki zastosowaniu języka programowania Scripting

Read this in your language
  • 简体中文
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • 日本語
  • 한국어
  • Español

Receive ANCA news direct to your inbox

Bądź na bieżąco z najnowszymi wskazówkami i nowinkami technologicznymi

Subscribe

Polityka prywatności

Język programowania Scripting to inteligentne wykorzystanie zasobów oraz większa produktywność! Thomson Mathew, Menedżer produktu działu oprogramowania ANCA wyjaśnia, jak łatwe jest opanowanie języka programowania Scripting. Scripting to zaawansowany język programowania reprezentujący nowy poziom automatyzacji i rozszerzający możliwości pakietu oprogramowania ANCA. Co ważne, jest on dostępny bezpłatnie jako część pakietu oprogramowania ToolRoom.


„Scripting to prosty język programowania opracowany do automatyzacji zadań w oprogramowaniu użytkowym ANCA, na przykład iGrind”, mówi Thomson. W uproszczeniu, może być on stosowany do automatyzacji większości zadań związanych z projektowaniem narzędzi, które można wykonać za pomocą klawiatury i myszy, takich jak wprowadzanie wartości parametrów lub rysowanie elementów liniowych i łukowych w edytorze 2D. Język umożliwia również tworzenie zaawansowanych rozwiązań, takich jak złożone niestandardowe kreatory narzędzi z graficznym interfejsem użytkownika”.

„Sposób użycia języka Scripting przypomina sposób użycia makr w aplikacji Microsoft Excel. Makra mogą stanowić proste funkcje automatyzacji typu „rejestruj i powtórz” lub mogą być zaprogramowane do wykonania bardzo złożonych zadań. Dzięki makrom, Excel stał się elastycznym narzędziem, stosowanym z powodzeniem w wielu branżach”.


„Termin „język programowania” nie powinien odstraszać użytkowników. Język Scripting został opracowany z myślą o prostocie użycia, a zintegrowany edytor skryptów dostarcza szereg narzędzi ułatwiających tworzenie skryptów. Język Scripting zapewnia istotne korzyści dzięki zwiększeniu produktywności, przy względnie niskich kosztach inwestycji w szkolenia. Ponadto, język ten jest stale rozwijany, a jego możliwości zwiększają się z każdą nową wersją oprogramowania ToolRoom” mówi Thomson.


Korzyści ze stosowania języka Scripting:
 

• Krótszy czas programowania i przygotowania: Automatyzacja procesu projektowania narzędzi.


• Mniejsza liczba błędów programowania oraz opadów: Automatyzacja najczęściej wykonywanych zadań oznacza mniej błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem danych


• Uproszczenie procesu programowania: Zapisywanie złożonych procesów lub geometrii w postaci skryptu oznacza ograniczenie wymaganych nakładów pracy programisty lub operatora.


• Wielokrotne wykorzystanie danych: Zapisywanie danych projektowych lub procesu w postaci skryptu z możliwością wykorzystania w oprogramowaniu.


• Przewaga nad konkurencją: Dostosowanie oprogramowania do własnych wymagań dające przewagę nad konkurencją, dostępne wyłącznie w oprogramowaniu ANCA. Tylko oprogramowanie ANCA ma taką zaawansowaną funkcję.


• Ochrona prawnie zastrzeżonych danych: Funkcja ochrony umożliwiająca szyfrowanie skryptów z możliwością zabezpieczenia skryptów licencją.


• Dystrybucja i sprzedaż: Możliwość dystrybucji i sprzedaży zabezpieczonych skryptów. Producenci mogą przesłać niestandardowe kreatory przeostrzania narzędzi bez ujawniania szczegółów geometrii.

• Zwrot z inwestycji: Język Scripting jest jednocześnie prosty do nauki i zaawansowany. Dzięki wielu zastosowaniom skryptów, można w prosty sposób wielokrotnie wykorzystać dostępną wiedzę.
 

Niniejszy artykuł nie stanowi szkolenia w zakresie tworzenia skryptów. Poniżej podany został bardzo prosty skrypt ustawiający średnicę wycofania narzędzia dla prostego wiertła na 95% średnicy narzędzia.


! Get the Tool Diameter from the currently opened file
toolOD = get("tool_od");


! Set the OD Backoff Diameter to 95% of the Tool Diameter
set("r_od_bk.backoff_od", toolOD * 0.95);

 

 

Figure 1 : Przykład prostego skryptu. Ustawienie średnicy wycofania narzędzia (zaznaczona na żółto) na 95% średnicy narzędzia. Skrypt może być w prosty sposób rozszerzony o ustawienie innych parametrów narzędzia na podstawie różnych zasad geometrii. Prosty mechanizm tworzenia skryptów umożliwia automatyzację programowania całych grup narzędzi. Skrypty mogą być przypisane jako pozycje menu (wykonywanie po jednym kliknięciu) lub mogą być uruchamiane bezpośrednio z poziomu edytora skryptów.

 

 

Figure 2 : Do skryptu można wprowadzić dane procesu, takie jak szybkość posuwu rowkowania w funkcji średnicy narzędzia. Przykład: (1) Szybkość posuwu w funkcji średnicy narzędzia jest ustalana na podstawie doświadczenia. (2) Język Scripting umożliwia proste programowanie takich zależności w edytorze skryptów. (3) Większość kodu jest automatycznie zapisywana w edytorze skryptów. (4) Skrypt jest zapisywany i może być opcjonalnie dodany do menu „Utilities” programu iGrind. Umożliwia to operatorowi automatyczne ustawienie szybkości posuwu rowkowania na podstawie aktualnej średnicy narzędzia po kliknięciu pozycji menu. Skrypt może być w prosty sposób rozszerzony o liczbę przejść narzędzia, posuw wgłębny na przejście, średnicę rdzenia itp.

 

 

Figure 3 : Przykład skryptu zapisującego pliki dla frezów walcowo-czołowych z użyciem określonego formatu nazwy pliku. W tym przykładzie, skrypt pobiera określone informacje z aktualnie otwartego pliku, np. typ frezu, promień zaokrąglenia naroża (jeśli dotyczy), średnica narzędzia, liczba rowków, kąt pochylenia linii śrubowej oraz kąt stożka oraz tworzy nazwę pliku na ich podstawie. Po naciśnięciu przycisku OK, skrypt jest zapisywany do pliku w odpowiednim folderze. Jest to przykład automatyzacji i uproszczenia codziennych zadań z użyciem skryptu.

 

Figure 4 : Język Scripting umożliwia również proste tworzenie interfejsów graficznych. Na poniższym przykładzie przedstawiono sposób dostosowania oprogramowania ANCA do własnych potrzeb. W zależności od rysunku, szerokość głównej powierzchni między rowkami może być określona na dwa sposoby. W celu uproszczenia programowania, został utworzony prosty skrypt z dwoma przyciskami graficznymi. Wystarczy wybrać typ określenia szerokości powierzchni między rowkami oraz wprowadzić wymaganą wartość, na podstawie których skrypt obliczy wymaganą wartość szerokości powierzchni między rowkami. Obliczenia tego typu mogą być zautomatyzowane w celu uniknięcia błędów manualnego wykonywania obliczeń.

 

Figure 5 : Skrypty są szczególnie przydatne w przypadku programów użytkowych tworzących niestandardowe geometrie. W tym przykładzie, utworzono skrypt ułatwiający programowanie przedstawionej geometrii. Jest to prosty skrypt zapewniający zaawansowaną funkcjonalność. Wystarczy dodać obraz, ustawić pola parametrów długości i kąta nad obrazem, dodać parametry logiczne tworzące geometrię na podstawie wprowadzonych wartości parametrów oraz wyświetlające okno dialogowe. Ponadto, można w prosty sposób wybrać, czy geometria ma być dodana do edytora półwyrobów lub profili, czy eksportowana do pliku DXF. Tego typu skrypty zapewniają oszczędność czasu oraz ograniczają ryzyko wprowadzenia błędów w procesie programowania.

 

Figure 6 : Skrypty tworzące geometrię mogą być również przydatne podczas tworzenia plików ściernic. Jeśli edytor ściernic nie zawiera wymaganych szablonów standardowych, możliwe jest ich utworzenie z użyciem skryptu. Skrypt może generować geometrię w formacie DXF, który jest następnie importowany do edytora ściernic.

 

 

Figure 7 : Proste i zaawansowane skrypty mogą być stosowane do automatyzacji procesu programowania. W tym przykładzie, tworzony jest skrypt, w którym do okna dialogowego został dodany prosty schemat gwintownika. Pola parametrów są ustawiane nad schematem umożliwiając wprowadzenie danych przez operatora. Po naciśnięciu przycisku „OK”, skrypt kopiuje parametry do odpowiednich operacji pliku gwintownika. Automatycznie tworzony jest również półwyrób. Jest to bardzo prosty skrypt zapewniający wyjątkową elastyczność, możliwość dostosowania i automatyzacji.

 

Figure 8 : Skrypty mogą również służyć do utworzenia kreatorów narzędzi, w których wprowadzane są wszystkie parametry narzędzia. Język programowania Scripting może być użyty do utworzenia kreatorów narzędzi dla obecnych klientów ANCA. Umożliwia to operatorom wprowadzenie niewielkiej liczby danych (w niektórych przypadkach wyłącznie średnicy narzędzia), na podstawie których automatycznie tworzony jest plik narzędzia.

26 listopada 2018