View cart 0
Obliczanie kształtu ściernicy

na podstawie profilu rowka

Optymalizacja iteracyjna

teoretycznego kształtu ściernicy do postaci końcowej

Eksport geometrii ściernicy

w pliku CAD DXF do wytwarzania na zewnętrznych maszynach lub obciągania w trakcie procesu

Projektowanie kształtu ściernicy na podstawie profilu rowka lub odwrotnie

iFlute to pakiet oprogramowania do symulacji 3D do interaktywnego projektowania niestandardowych profili rowków w procesie produkcyjnym. Integracja rowka lewoskrętnego i prawoskrętnego umożliwia optymalizację przekroju narzędzia oraz projektu narzędzia. Funkcja Constant Hook umożliwia ustawienie wymaganego stałego kąta pochylenia krawędzi tnącej  wzdłuż całej krawędzi skrawającej narzędzia stopniowego lub kształtowego. Funkcja Straight Lip umożliwia szlifowanie wymaganego rowka, który tworzy prostą krawędź skrawającą podczas szlifowania ostrzy wierteł.

iFlute

OBLICZANIE KSZTAŁTU ŚCIERNICY DLA GWINTOWNIKÓW I WIERTEŁ STOPNIOWYCH
Na podstawie wymaganego kształtu krawędzi skrawającej i głębokości rdzenia, oprogramowanie iFlute umożliwia projektowanie kształtu rowka spełniającego wymagane kryteria, a następnie utworzenie niestandardowego kształtu ściernicy dostosowanego do kształtu rowka.
OPTYMALIZACJA KSZTAŁTU ŚCIERNICY
Dostępne jest wiele opcji dostosowania kształtu ściernicy do kształtu rowka w oprogramowaniu iFlute. Zwykle, parametr wyjściowy stanowi idealny kształt rowka, przy czym utworzony na jego podstawie kształt ściernicy może nie być optymalny. Ściernica może mieć na przykład ostrą krawędź, która ulegnie szybkiemu stępieniu lub profil mimośrodowy, który może wywierać nadmierne siły skręcające na wiertło.

Do korekty tych parametrów dostępne jest opcjonalne oprogramowanie do modyfikacji kształtu i parametrów ściernicy umożliwiające automatyczny podgląd wpływu tych modyfikacji na kształt rowka. Kształt ściernicy można wielokrotnie dostosowywać do kształtu rowka, do momentu osiągnięcia zadowalającego rezultatu.
WBUDOWANA OBSŁUGA ROWKOWANIA KSZTAŁTOWEGO I OBCIĄGANIA
Po ustaleniu kształtu ściernicy, dane mogą być przesłane do szlifierki narzędziowej ANCA i wykorzystane w procesie obciągania i szlifowania. Obciąganie i szlifowanie na tej samej maszynie to najdokładniejsza metoda uzyskania idealnego rowka. W oprogramowaniu iFlute można również eksportować plik DXF CAD z geometrią ściernicy w celu realizacji procesu wytwarzania i/lub obciągania wymaganego kształtu na maszynie zewnętrznej. Aproksymacja krzywizny kształtu ściernicy za pomocą linii i łuków ułatwia i upraszcza procedurę obciągania ściernic.

Product Inquiry