View cart 0
Kontrola za pomocą ekranu dotykowego

umożliwia obróbkę modelu na maszynie.

Dostosowanie do użytkownika

za pomocą skryptów jest unikalną cechą oprogramowania ANCA

Wbudowana funkcjonalność grafiki 3D bardzo

ułatwia programowanie na samej maszynie - po każdej zmianie wykonywana jest symulacja szlifowania, co zapewnia natychmiastowe wizualne informacje zwrotne

Wiodące na rynku oprogramowanie do szlifowania

Oprogramowanie ToolRoom firmy ANCA oferuje elastyczność w projektowaniu narzędzi, zarówno prostych, jak i nawet najbardziej skomplikowanych. Oprogramowanie ToolRoom stanowi owoc ponad 40 lat doświadczeń w szlifowaniu narzędzi - dzięki ToolRoom szlifierki ANCA poradzą sobie z każdym wyzwaniem w zakresie produkcji i szlifowania. Firma ANCA samemu opracowuje wszystkie aspekty maszyny - od systemów sterowania CNC i aplikacji, do samej maszyny i akcesoriów, co dodatkowo zwiększa elastyczność oprogramowania. Dzięki temu można też stworzyć specjalne oprogramowanie dostosowane do konkretnych potrzeb danego użytkownika.

ToolRoom RN34

Fantastyczne nowe funkcje w oprogramowaniu RN34

NOWY TYP NARZĘDZIA
 
Narzędzie z podwójnym promieniem zaokrąglenia naroża


Funkcja projektowania narzędzi z podwójnym promieniem zaokrąglenia naroża umożliwia projektowanie narzędzi o profilu beczułki lub soczewki o promieniu zmniejszającym się lub zwiększającym w kierunku końca narzędzia. Ten typ geometrii pozwala na ograniczenie drgań i ugięcia, a mniejsza grubość wiórów zapewnia większą trwałość i lepsze parametry użytkowe.

 

 • Profil beczułki – promień zmniejszający się w kierunku końca narzędzia.
 • Profil soczewki – promień zwiększający się w kierunku czoła narzędzia.
 • Zakrzywiony profil czoła.
 • Obróbka zgrubna narzędzi do zaokrągleń.
 
 
 
Frez kulisty


Nowy typ narzędzia dostępny w kreatorze frezów walcowo-czołowych umożliwia wytwarzanie frezów kulistych. Frezy te są szeroko stosowane w branży lotniczej oraz produkcji form i tłoczników.
 

 • Wysokie kąty pochylenia linii śrubowej zapewniają lepsze wykończenie powierzchni i usuwanie wiórów.
 • Frezy kuliste ścinające do gratowania.
 • Łamacze wiórów do lekkiej obróbki oraz dla branży medycznej.
 • Funkcje iView oraz LaserPlus do pomiarów i kompensacji.
 
 
Narzędzie do pogłębiania stożkowego
 

Nowy typ narzędzia w kreatorze narzędzi do pogłębiania stożkowego umożliwiający wytwarzanie narzędzi ze standardowym lub wachlarzowym układem rowków wiórowych. Nowe operacje dla rowków narzędzi do pogłębiania stożkowego z możliwością definiowania specjalnych kształtów rowków wiórowych wymaganych do tego zastosowania.

 

 • Obsługa kombinacji prawy-prawy, lewy-lewy, prawy-lewy i lewy-prawy.
 • Szlifowanie zaskoku z użyciem sekcji edytora kroków.
 • Obsługa ścinania niezerowego i do sześciu rowków wiórowych.
 • Automatyczne ustawienie kształtu półwyrobu CIM3D.

 


Aby dowiedzieć się więcej o tej funkcji, obejrzyj nasz film dostępny w serwisie YouTube

NOWA OPERACJA
 
Frezy do gwintów
 

Dwie nowe operacje wytwarzania różnych typów frezów do gwintów. Obsługa szlifowania frezów do gwintów oraz wykonywania wierzchołka występu dzięki operacjom tworzenia kształtowych i standardowych rowków wiórowych.
 

 • Obsługa frezów do gwintów, prostych i stożkowych średnic zewnętrznych i wszystkich możliwych kombinacji.
 • Możliwość szlifowania różnych wkładek lub frezów do gwintów z pojedynczym wzmocnieniem.
 • Obsługa LaserPlus dla produkcji wielkoseryjnej.
 

Aby dowiedzieć się więcej o tej funkcji, obejrzyj nasz film dostępny w serwisie YouTube


Frezowanie gniazd
 

Oprogramowanie do frezowania gniazd umożliwia użytkownikowi łatwe definiowanie geometrii gniazd PCD. Wymagane dla narzędzi PCD stosowanych głównie w branży obróbki drewna i lotniczej do obróbki materiałów kompozytowych i nieżelaznych.
 

 • Możliwość określenia geometrii gniazda dla wszystkich lub indywidualnych rowków wiórowych.
 • Pozycja gniazd może być stała lub naprzemienna w zależności od liczby rowków wiórowych.
 • Obsługa multiplikatora prędkości wrzeciona na wszystkich platformach wykorzystujących ściernice punktowe.
 
FREZY WALCOWO-CZOŁOWE – POSUW WGŁĘBNY W ODWROTNYM KIERUNKU DLA PROSTYCH FREZÓW WALCOWO-CZOŁOWYCH

Obsługa posuwu wgłębnego w odwrotnym kierunku z użyciem dużych kątów powierzchni przyłożenia prostych frezów walcowo-czołowych z możliwością kontroli zużycia ściernicy poprzez regulację liczby przejść.
 
 • Możliwość wyboru posuwu wgłębnego do przodu i do tyłu.
OSADZONE PLIKI TOM

Nowa funkcja umożliwiająca osadzenie jednego pliku TOM w innym pliku TOM.
 
 • Przykład: Promień zaokrąglenia naroża z wieloma rowkami.
 • Zbliżona do operacji iPunch w module iGrind oraz KHP.
 • Możliwość występowania ograniczeń, na przykład dla określonych segmentów narzędzia.
   
FREZY STOŻKOWE ŚLIMAKOWE

Obsługa wielu różnych frezów o stałej linii śrubowej, stałym skoku i frezów ścinających szeroko stosowanych w branży lotniczej i wytwarzania energii. Frezy te mogą być wytwarzane w trybie automatycznym i bezobsługowym z użyciem w pełni automatycznej funkcji LaserPlus.
 
 • Obsługa frezów stożkowych ślimakowych o stałej linii śrubowej.
 • Rowkowanie spiralne z hakiem dające płaską powierzchnię rowka wiórowego.
 • Obsługa iView oraz LaserPlus.
 
WYWAŻENIE NARZĘDZIA

 
Prawidłowe wyważenie w trybie automatycznym

Wyważanie narzędzi ze zmienną linią śrubową i podziałką lub narzędzi z pojedynczym rowkiem wiórowym w celu ograniczenia nierównomiernego rozkładu masy na maszynach wysokoobrotowych. Korzyści obejmują ograniczony poziom hałasu i drgań, większą trwałość łożysk maszyny i lepszą jakość wykończenia powierzchni.

Różne metody wyważania obejmują:
 • Przedłużenie rowka wiórowego
 • Nacinanie trzonka
 
NOWE CYKLE DLA PROFILI KULISTYCH - WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ I FREZOWANIE ROWKÓW NA PROFILU KULISTYM

Nowe cykle dla profili kulistych umożliwiają użytkownikom wytwarzanie szerokiego zakresu narzędzi o profilu kulistym do obróbki wykończeniowej i zgrubnej. Nowa funkcja projektowania niestandardowej krawędzi skrawającej umożliwia wykonanie wysokiej linii śrubowej na krawędzi skrawającej profilu kulistego zapewniającej wyższą odporność na kruche pękanie oraz ograniczenie drań spowodowanych nieregularną krzywizną.
 
 • Profil kulisty z niestandardową krawędzią skrawającą.
 • Nowa metoda szlifowania ścina.
 • Frezowanie zakrzywionych rowków – zakrzywiona powierzchnia frezowanych rowków.
 • Frezowanie rowków – frezowanie zakrzywionych i prostych rowków na profilu kulistym w pojedynczym przejściu.
 • Frezowanie rowków na powierzchni z użyciem krawędzi ściernic 1A1 lub 1V1.
 • Narzędzia o profilu kulistym lub profilu pocisku.
 • Metody szlifowania z użyciem ściernicy 11V5 zapewniające wyższą trwałość.
 • Cykle obróbki zgrubnej od profilu kwadratowego do kulistego.
 • Inne metody szlifowania średnicy zewnętrznej z użyciem ściernicy 11M2.
 
FORMOWANIE ROWKA WIÓROWEGO Z LITEGO MATERIAŁU ORAZ POLEROWANIE ROWKA WIÓROWEGO

Nowe cykle formowania rowka wiórowego są przeznaczone do wytwarzania narzędzi o zmiennej linii śrubowej i podziałce w celu wyeliminowania harmonicznych spowodowanych obróbką wysokiej prędkości przez regulację czasu pomiędzy kolejnymi zetknięciami rowka wiórowego z obrabianym przedmiotem.
 
 • Obsługa następujących kombinacji:
  • Zmienna linia śrubowa z hakiem NAS
  • Hak NAS z promieniową powierzchnią boczną
  • Zmienna linia śrubowa i podziałka z promieniową powierzchnią boczną
 • Opcje programowania indywidualnych rowków wiórowych zapewniające kontrolę długości i głębokości rowka, zbieżności rdzenia itp.
 • Obsługa grubości rowka równej lub większej niż promień narzędzia dla narzędzi z pojedynczym rowkiem wiórowym.
FREZY WALCOWO-CZOŁOWE - ŁAMACZE WIÓRÓW NA ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ

Nowe operacje w cyklach wytwarzania frezów walcowo-czołowych umożliwiające dodanie łamacza wiórów na średnicy zewnętrznej.
 
 • Tryby automatyczne i manualne.
 • Dla wszystkich prostych profili średnicy zewnętrznej jako uzupełnienie operacji wytwarzania frezów do zaokrągleń, frezów o profilu kulistym, frezów tarczowych trzystronnych i frezów walcowo-czołowych. Biblioteka wszystkich dostarczanych przez ANCA adapterów tulei zaciskowej oraz tulei zaciskowych.
WIERTŁA – STAŁA LUB SWOBODNA PODWÓJNA ŁYSINKA

Nowa funkcja operacji rowkowania z wycofaniem narzędzia/podniesioną powierzchnią boczną dla wierteł umożliwiająca wytwarzanie drugiej łysinki w kierunku krawędzi tylnej narzędzia.
 
 • Podwójna łysinka może być wykonana w operacji rowkowania z wycofaniem narzędzia oraz podniesioną powierzchnią boczną.
 • Druga łysinka może być również wykonana z określonym kątem przesunięcia w stosunku do krawędzi skrawającej narzędzia.
 • Ta opcja jest dostępna dla wierteł i narzędzi stopniowych.
POZOSTAŁE FUNKCJE OPROGRAMOWANIA TOOLROOM RN 34:
 • Dodatkowa obsługa kreatora elementów ścinających dla frezów walcowo-czołowych oraz wierteł umożliwiających wytwarzanie szerokiego zakresu frezów walcowo-czołowych i wierteł ścinających.
 • Pomiar średnicy zewnętrznej z użyciem sondy w trybie szlifowaniu na okrągło - górny i dolny pomiar średnicy zewnętrznej do celów kompensacji.
 • Wskazanie promienia profili kulistego LaserPlus zamiast rejestrowania błędu umożliwiające kompensację profilu kulistego.
 • Przekształcanie na postać cyfrową w trybie niewspółosiowym dla frezów kompresyjnych w przypadku występowania bicia uchwytu obrabianego przedmiotu.
 • Przekształcanie na postać cyfrową iGrind w trybie płaskim w celu precyzyjnego ustawienia płaskich powierzchni w stosunku do powierzchni czołowej.
 • Ustawienie szybkości posuwu dla elementów w różnych etapach tworzenia profilu wspomagające kontrolę różnic w ilości usuwanego materiału.
 • Operacja wytwarzania profilu toczonego umożliwia szlifowanie frezów ślimakowych przez wprowadzenie skoku gwintu do kształtu profilu. Operacja ta umożliwia szlifowanie narzędzi ślimakowych bez użycia ściernic kształtowych.
 • Możliwość kopiowania danego etapu obróbki określoną liczbę razy ze zmiennym przesunięciem geometrii każdej sekcji.
 • Nowa operacja przekształcenia powierzchni tylnej oraz ustawienia pozycji końca narzędzia.
 • Operacja szlifowania powierzchni w module iPunch umożliwiająca szlifowanie w obu kierunkach, podobnie jak w szlifierkach do płaszczyzn.
 • Nowy ekran startowy modułu iGrind.
 • Kompensacja profilu dla sekcji etapów wytwarzania profili toczonych. Kompensacja może być wykonywana w trybie manualnym lub z poziomu iView.
 • Nowa funkcja zabezpieczania pliku TOM umożliwiająca:
  • Tworzenie nowego bezpiecznego pliku TOM
  • Przekształcenie istniejącego pliku TOM na bezpieczny plik TOM
  • Ustawienie kryteriów dostępu do pliku z użyciem hasła i praw dostępu dla określonych maszyn.
 • Dostęp do zabezpieczonych plików TOM w module Loadermate, Tool Library lub Scripting.
 • Funkcje edytora profili:
  • Synchronizacja współrzędnych średnicy ze współrzędnymi osi Y.
  • Tryb definiowania nowej linii - punkt początkowy, kąt, współrzędne końca na osi X/Y.
  • Element dzielony dla okręgów - wprowadzanie kąta początkowego.
  • Obsługa powierzchni przejściowych (zaokrąglenia) dla wypustów i elips.
  • Przycinanie do wypustów i elips.
  • Obsługa kompensacji profilu dla wypustów.
 

Related Products

FX3 Linear

Podstawowa maszyna - zaawansowana technologia

FX7 Linear

Maszyna produkcyjna wykorzystująca najnowsze technologie

MX5 Linear

Jeszcze bardziej przystępna jakość

MX7 Linear

Maszyna produkcyjna najnowszej generacji

TX7 Linear

Nowy standard szlifierek uniwersalnych

TXcell Linear

Szlifowanie bez kompromisów

Product Inquiry