View cart 0
Połączone maszyny i połączone procesy

Inteligentna automatyzacja łączy kolejne procesy produkcji narzędzi

Produkcja bez nadzoru

Ciągła produkcja bez nadzoru w znacznym stopniu ogranicza czas przestojów maszyn

Zarządzanie systemem z poziomu serwera zakładowego ANCA Factory Server

Serwer ANCA Factory Server zarządza komunikacją pomiędzy zintegrowanym wyposażeniem produkcyjnym

AIMS: Łączność, automatyzacja, tworzenie

ANCA Integrated Manufacturing System (AIMS) oferuje otwarty ekosystem, którego celem jest łączenie, automatyzacja i tworzenie wszystkich etapów produkcji narzędzi skrawających.

Procesy produkcyjne kontrolowane przez AIMS osiągają wyższe wykorzystanie maszyn przy zachowaniu niezmiennie wysokiej jakości narzędzi. Dzięki zaawansowanym strategiom pomiaru i kompensacji narzędzi, zmniejsza się ilość odpadów, a koszty na narzędzie są znacznie niższe. Kompleksowe raportowanie i inteligentne analizy wspierane przez uczenie maszynowe zapewniają pełny wgląd we wszystkie aspekty operacji.

AIMS został zaprojektowany jako system otwarty i umożliwia integrację maszyn i stacji innych producentów.

AIMS Connect
Łączy wszystkie operacje wykonywane w celu produkcji narzędzi skrawających. Centralny serwer AIMS kontroluje zgodność z procesami, przez które przechodzi narzędzie podczas produkcji. Sprawdza, czy poszczególne etapy procesu są wykonywane i podejmuje działania, jeśli proces nie jest przestrzegany. System informacyjny prowadzi pracowników do wykonywania ręcznych etapów procesu.

AIMS Automate
Automatyzacja połączonych operacji poprzez wykorzystanie robotów, takich jak AMR do przenoszenia lub cobotów do paletyzacji narzędzi. Samooptymalizujący się harmonogram zadań zapewnia idealną dostawę palet do maszyn lub dostarcza indywidualne narzędzia do pomiaru.

AIMS Create
Tworzenie indywidualnych i dostosowanych przepływów pracy dla narzędzia w oparciu o powiązane operacje. Przepływy pracy i procesy można opisywać i przechowywać za pomocą receptur zgodnych z ISA-95. Zlecenia pracy są przekazywane do produkcji poprzez link do receptur i tworzenie zleceń pracy. Komórki robocze, jednostki robocze i zasoby są zarządzane równie łatwo jak programy szlifowania i ściernice. AIMS Create zapewnia kokpit do tworzenia procesów. Dzięki najnowocześniejszej aplikacji internetowej można to zrobić na prawie wszystkich inteligentnych urządzeniach i komputerach.

Łączność, automatyzacja, tworzenie


Identyfikacja wyzwań i wyszukiwanie rozwiązań.

OGRANICZENIE KOSZTÓW PRODUKCJI


Zaawansowana automatyzacja to kluczowy czynnik wpływający na całkowitą efektywność wyposażenia (OEE). Maszyny mogą pracować z płynnymi przejściami pomiędzy kolejnymi partiami, zapewniając ograniczenie czasu przestoju maszyny oraz zwiększając ogólną wydajność produkcji. Automatyczne pomiary w trakcie procesu gwarantują stałą jakość produkcji bez nadzoru.

ROZWIĄZANIE DLA WYZWAŃ ZWIĄZANYCH Z PRACOWNIKAMI


Maszyny są lepiej dostosowane do wykonywania manualnych i powtarzalnych zadań niż ludzie. AIMS automatyzuje zadania manualne na maszynach w procesie produkcji narzędzi, umożliwiając wykwalifikowanym operatorom wykonywanie zadań, które przyniosą faktyczną wartość dodaną.

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ I DANYMI


W miarę zwiększania zakresu łączności i integracji pomiędzy procesami, zarządzanie danych staje się krytycznym narzędziem, które zapewnia nie tylko płynny przebieg produkcji, ale również lepszą widoczność procesów, które mogą wymagać ciągłych usprawnień.

KAŻDA PODRÓŻ JEST INNA


Różni klienci mają różne potrzeby, a dzięki budowie modułowej, system AIMS może być wdrożony w skali dostosowanej do każdego rodzaju działalności. Można skupić się na poszczególnych operacjach procesu produkcji narzędzi lub wdrożyć kompleksowy system automatyzacji. Wybór należy do Ciebie.

AIMS ma budowę modułową i zapewnia pełną elastyczność, umożliwiając:

Skupienie się na obszarach produkcji, które przyniosą największe korzyści
Wdrożenie systemu dla większej liczby procesów produkcyjnych w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści z połączonego systemu produkcji
Autonomiczny robot mobilny (AMR) to nowy wół roboczy w Twoim zakładzie. Po mapowaniu układu zakładu, robot autonomicznie wykonuje rutynowe zadania utrzymując działanie maszyn w warunkach pracy bez nadzoru. Budowa modułowa oznacza możliwość dodania nowych funkcji w zależności od potrzeb. Dodatkowe zespoły AutoFetch mogą być dodane w miarę rozwoju systemu AIMS.
 
AutoFetch-solo: dodatkowa funkcja umożliwiająca przenoszenie pojedynczych narzędzi pomiędzy maszyną a zewnętrznymi systemami pomiarowymi w celu kompensacji parametrów produkcji w ramach partii produkcyjnej.

AutoFetch-multi: dodatkowa funkcja umożliwiająca przenoszenie palet z narzędziami pomiędzy maszynami, zapewniająca nieprzerwaną produkcję bez nadzoru
 
AutoFetch-bot: uzupełnienie funkcji AutoFetch (AMR) o robota zapewniające możliwość dostosowania systemu AIMS do dowolnego zadania na linii produkcyjnej w przyszłości

Zapewnienie jakości narzędzi w produkcji bez nadzoru Dodanie tego modułu do szlifierek narzędziowych umożliwia przenoszenie pojedynczych narzędzi do zewnętrznych systemów pomiarowych z użyciem zespołu AutoFetch-solo. Wyniki pomiarów decydują o zakresie kompensacji przed zwróceniem narzędzia do partii produkcyjnej.

Ograniczenie czasu przestojów maszyny pomiędzy partiami. Dodanie tego modułu do maszyn produkcyjnych umożliwia przenoszenia palet z narzędziami pomiędzy kolejnymi procesami produkcyjnymi z użyciem zespołu AutoFetch-Multi.

Jest to zespół przygotowania i zarządzania paletami z narzędziami, który po połączeniu z fabrycznym systemem IT umożliwia powiązanie palet z półfabrykatami z danymi zadania, zapewniając wykorzystanie odpowiedniego procesu na każdym etapie produkcji.


AutoMarkX realizuje procesy znakowania narzędzi, pozwalając operatorom skupić uwagę na innych, ważniejszych zadaniach. Wystarczy załadować paletę z narzędziami i rozpocząć automatyczny proces znakowania. AutoMarkX w pełni integruje się z systemami ERP i AIMS, w jeszcze większym stopniu usprawniając proces produkcyjny.
Serwer AIMS stanowi centrum systemu zarządzające przepływem danych pomiędzy elementami systemu AIMS i platformami IT, na przykład ERP i MES. Poza realizacją operacji produkcyjnych, dostępne są dodatkowe moduły oprogramowania do zarządzania programami maszyn, zdalnego podglądu aktywności maszyny w czasie rzeczywistym oraz ciągłego gromadzenia danych produkcyjnych współdzielonych z systemami kompatybilnymi z OPC.

AIMS

Idealne dostosowanie.

Przykład 1: Implementacja serwera AIMS


 FUNKCJE:
 • Centralne zarządzanie plikami maszyny z opcjonalnym oprogramowaniem ToolServer
 • Łączność pomiędzy menedżerem plików maszyny i harmonogramem produkcji z kartami zadań
 • Skaner kodów kreskowych na kartach zadań
 • Podgląd parametrów maszyny i przebiegu procesu REDAX

KORZYŚCI:
 • Wyeliminowanie błędów programowania
 • Pojedynczy, ułatwiający zarządzanie centralny plik szlifowania dla wszystkich maszyn
 • Krótszy czas przygotowania i ograniczony zakres ręcznego wprowadzania danych

 

Przykład 2: Automatyczny pomiar narzędzi


 FUNKCJE:
 • Automatyczny pomiar i kompensacja narzędzi na wielu szlifierkach (AutoComp)
 • Automatyczny transport narzędzi pomiędzy szlifierką a systemem Zoller (AutoFetch – solo)

KORZYŚCI:
 • Brak wymaganego operatora do okresowych pomiarów narzędzi
 • Automatyczne rozpoczęcie procesu
 • Poprawa jakości i powtarzalności narzędzi
 • Niższe koszty eksploatacyjne

 

Przykład 3: Konfiguracja offline


 FUNKCJE:
 • Przygotowanie palet i programu offline (AutoSet)
 • Kod RFID na palecie z danymi zadania
 • Odczyt programu z RFID przez robota AutoLine
 • Ustawienie palet przez operatora na szlifierce

KORZYŚCI:
 • Zredukowany czas przestoju maszyny dzięki przygotowaniu i programowaniu offline
 • Eliminacja błędów programowania
 • Ciągła produkcja przez palety dostarczane przez operatora

 

Przykład 4: Automatyczne zarządzanie paletami


 FUNKCJE:
 • Automatyczny transport palet ze stanowiska ustawiania do szlifierki narzędziowej
 • Automatyczny załadunek/wyładunek palet ze szlifierki

KORZYŚCI:
 • Produkcja bez nadzoru ograniczająca koszty robocizny
 • Ograniczenie czasu przestoju pomiędzy partiami palet
 • Zintegrowane zarządzanie danymi pomiędzy harmonogramem produkcji i maszynami

 

Przykład 5: Zarządzenie paletami w procesach


 FUNKCJE:
 • Automatyczna łączność pomiędzy kolejnymi procesami
 • Zintegrowany podgląd danych w czasie rzeczywistym pomiędzy zakładowym systemem IT a halą produkcyjną (REDAX)

KORZYŚCI:
 • Niższe koszty robocizny
 • Lepsze wykorzystanie wyposażenia
 • Lepsza jakość i powtarzalność produkcji
 • Zarządzanie w czasie rzeczywistym i podgląd parametrów wyposażenia produkcyjnego
 • Dostępność danych do analizy i usprawnień

Twój partner ANCA​


Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu w dostawie szlifierek CNC klientom na całym świecie, firma ANCA zyskała reputację dostawcy rozwiązań spełniających wymagania rynkowe.

AIMS to kolejny etap rozwoju procesów produkcji narzędzi skrawających zapewniający zwiększenie wydajności i jakości oraz pozwalający pozostać o jeden krok przed konkurencją.

Niezależnie od tego, czy system AIMS będzie wdrażany w pojedynczym procesie, czy na całej linii produkcyjnej, ANCA zapewni pełne wsparcie w zakresie technologii, zastosowań i obsługi posprzedażnej dzięki globalnej sieci sprzedaży.

Produkty powiązane

FX7 Linear

Maszyna produkcyjna wykorzystująca najnowsze technologie

MX7 Linear

Maszyna produkcyjna najnowszej generacji

TX7 Linear

Nowy standard szlifierek uniwersalnych

Product Inquiry