View cart 0

Noże to wpustów/wytaczadła

Maszyny ANCA umożliwiają wykonywanie różnych zewnętrznych i wewnętrznych noży do wpustów oraz wewnętrznych wytaczadeł o dowolnym kształcie, z możliwością szlifowania lewo i prawostronnych krawędzi skrawających oraz funkcją orientowania narzędzia.  Mogą być one stosowane na tokarkach lub frezarkach z wałami okrągłymi i nieokrągłymi.