View cart 0
Wymiarowanie wszystkich

aspektów narzędzia z podaniem tolerancji

Opisanie rysunku

za pomocą tekstu, obrazów i symboli

Wczytywanie i zapisywanie

szablonów rysunków zdefiniowanych przez użytkownika

Najlepszy pakiet do projektowania​

Łatwe i szybkie sporządzanie rysunków 2D narzędzi bezpośrednio na podstawie danych z programów CIM3D lub ToolRoom. ToolDraft jest produktem niezależnym od ToolRoom i CIM3D, ale teraz można tworzyć rysunki 2D po prostu klikając ikonę ToolDraft w CIM3D (od V8.1). Dzięki temu nie trzeba eksportować projektu 3D do zewnętrznego pakietu CAD nieprzeznaczonego do obsługi rysunków narzędzi. Wymagane jest posiadanie podstawowej wiedzy w zakresie tworzenia rysunków CAD.

ToolDraft

MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA KOMPLETNYCH RYSUNKÓW  
Po eksporcie z ToolRoom lub CIM3D w programie ToolDraft można sporządzić w pełni zwymiarowane rysunki narzędzi, ściernic i pakietów ściernic w różnych rzutach i z podanymi wartościami tolerancji.
PLIKI SZABLONÓW
Użytkownik ma możliwość stworzenia własnych plików szablonów zawierających style dokumentów, rozmiary stron, a także pola tekstowe, rysunki i tabele.
WYMIAROWANIE
Do wszystkich rzutów narzędzia można dołączyć wymiary. Wymiary mogą mieć prefiks, sufiks, można je też całkowicie zastąpić własnymi. Do wszystkich wymiarów można dodać tolerancje jednostronne, dwustronne i słowne. Do każdego rzutu można też dodać linie prowadzące, przypisy dotyczące wykończenia powierzchni oraz oznaczenie środka.

Product Inquiry