View cart 0
Automatyzacja i usprawnienia

procesu pomiaru narzędzi

Automatyczna komunikacja

pomiędzy maszyną ANCA i Zoller eliminuje potrzebę manualnego wprowadzania danych

Najwyższa wydajność

gwarantując najwyższą jakość narzędzia i mniejszą liczbę odpadów

Pomiary i kompensacja idealnego narzędzia dzięki połączenia technologii ANCA i Zoller

Dla każdego producenta narzędzi ważne jest uzyskanie idealnej geometrii w celu zapewnienia najwyższych parametrów skrawania. Prawidłowa geometria zapewni przewagę konkurencyjną nad innymi producentami narzędzi, jak również doskonałą reputację. Maszyny pomiarowe Zoller oraz oprogramowanie ANCA zapewniają prostą komunikację, usprawniając i upraszczając pomiary narzędzi, pomiary ściernic, pomiary kształtu i procesy kompensacji. Współpraca ta zapewnia dodatkowe korzyści dla naszych klientów dzięki automatyzacji i usprawnieniom procesów pomiarów narzędzi.
 
Tradycyjne pomiary narzędzi wymagają szlifowania narzędzia, a następnie przeniesienia go do maszyny pomiarowej w celu sprawdzenia parametrów projektowych, takich jak linia śrubowa, średnica zewnętrzna, czy kąt natarcia. Dodatkowo, wymagana jest kompensacja narzędzia, która pozwala zapewnić, że usuwana jest ilość materiału zgodna z parametrami projektowymi. Ryzyko wykonywania tych czynności ręcznie obejmuje wprowadzanie błędów oraz większą liczbę odpadów ze szlifowania.
 
We współpracy z Zoller stworzyliśmy infrastrukturę i wspólny system umożliwiające automatyczną komunikację pomiędzy maszynami ANCA i Zoller bez potrzeby manualnego wprowadzania danych. W przypadku klientów, którzy chcą wykorzystać automatyczne procesy szlifowania narzędzi w warsztatach mechanicznych, zapewnia to najwyższą sprawność, gwarantując lepszą jakość narzędzi i mniejszą liczbę odpadów.

 

„Wymaga to dużej szczegółowości i doskonałej znajomości obu produktów” mówi Thomson Mathew, menedżer ds. produktów oprogramowania ANCA.

„Centrum badawczo-rozwojowe i produkcyjne Zoller w Niemczech posiada najnowsze wersje oprogramowania ANCA ToolRoom oraz oprogramowania do symulacji, na których prowadzą oni próby na etapie rozwoju produktu, my z kolei posiadamy najnowsze wersje ich oprogramowania i sprzętu co gwarantuje rozwój spójnych produktów”.

„Opracowaliśmy specjalne interfejsy komunikacyjne, takie jak oprogramowanie Measurement Machine Wizard, które automatycznie aktualizuje wymagania dotyczące  kompensacji i pomiarów. Dane mogą być przekazywane przez sieć zakładową, jeśli maszyny ANCA i Zoller pracują w tej samej sieci lub z użyciem pamięci USB.”

"Zoller Genius oraz cały zespół Zoller zapewniły nam nadzwyczajną poprawę powtarzalności i tym samym konkurencyjności” - California Tool

»genius 3«
 • W pełni automatyczna kontrola narzędzi skrawających w 5 osiach
 • Niezależne, wewnętrzne certyfikowanie narzędzi
 • Ponad 1000 instalacji na całym świecie

Dodatkowe informacje na temat »genius« można uzyskać pod adresem e-mail lueken@zoller-usa.com           
»pomBasic«
 • Najwyższa jakość wykonania             
 • Bezpieczeństwo procesu
  • Niestandardowe makra
  • Automatyczne oświetlenie
  • Automatyczne powiększenie
  • Automatyczne rozpoznawanie krawędzi
 • Niestandardowe raporty z kontroli
 • Opcjonalna kamera do mikronarzędzi

Dodatkowe informacje na temat »pomBasic« można uzyskać pod adresem e-mail lueken@zoller-usa.com     

Product Inquiry