View cart 0

SCHUNK Präzisionswerkzeuge ustala trendy automatycznego przeostrzania partii różnych narzędzi dzięki procesowi ANCA RFID

Read this in your language
  • 简体中文
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • 日本語
  • 한국어
  • Español

OTRZYMUJ WIADOMOŚCI ANCA BEZPOŚREDNIO DO SWOJEJ SKRZYNKI POCZTOWEJ

Bądź na bieżąco z najnowszymi wskazówkami i nowinkami technologicznymi

Subscribe

Polityka prywatności

Innowacyjna firma inwestuje w drugą szlifierkę ANCA MX7 w celu rozszerzenia ich zaawansowanego systemu załadunku - sprawdzony przepis na sukces
 
Firma SCHUNK Präzisionswerkzeuge GmbH, założona w 1979 roku przez Siegfrieda Schunka rozpoczynała produkcję w małym garażu w miejscowości Coburg w Niemczech. Od skromnych początków, dotychczasowa firma świadcząca usługi przeostrzania przekształciła się w dostawcę rozwiązań, który wytwarza własne precyzyjne narzędzia skrawające, jak również narzędzia niestandardowe do zastosowań specjalnych. Jednoosobowa firma stale rozwijała się, a obecnie zatrudnia 15 wysoce wykwalifikowanych pracowników.

Christian Schunk, dyrektor firmy, w 2010 roku rozpoczął wytwarzanie narzędzi skrawających i kontynuuje rozwój w tym segmencie rynku. Obrót ze sprzedaży nowych narzędzi stanowi 60% dochodów oraz dostarcza produkty dla przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, wytwarzania form i medycznego. Ponadto, Schunk oferuje usługę profesjonalnego przeostrzania, która obejmuje przygotowanie krawędzi i ponowne nanoszenie powłok w zakładzie lakierniczym SCHUNK Pro Finish. Usługa nanoszenia powłok została wprowadzona przez Christiana Schunka w 2009 roku.

Firma zapewnia regularny kontakt z klientem i indywidualne usługi oraz dąży do uproszczenia procesów klienta przez ułatwienie zarządzania dostępnymi narzędziami. Klienci cenią to, że nie tylko kupują narzędzia od firmy Schunk, ale również otrzymują kompletne rozwiązanie z zakresu zarządzania narzędziami - przeostrzanie, przygotowanie krawędzi i wykonywanie powłok.


Schunk to innowator i wczesny pionier w technologii załadunku partii różnych narzędzi

Schunk zainwestował w 1998 roku w obrabiarkę numeryczną 5-osiową oraz szlifierkę narzędziową oraz opracował własny mieszany system załadunku dla partii różnych narzędzi. Założyciel Siegfried Schunk wprowadził mieszany system przeostrzania dla partii różnych narzędzi z użyciem robotów Manutec Siemens na trzech różnych szlifierkach.

Przeostrzanie partii różnych narzędzi jest realizowane przez Schunk od ponad 20 lat, a pracownicy doceniają wyjątkową elastyczność tej technologii. Dla właścicieli oznacza to zwiększoną produktywność oraz możliwość szlifowania partii różnych narzędzi bez nadzoru. Tego typu „przemysłowy” sposób myślenia stanowił podstawowy czynnik napędowy inwestycji w szlifierkę ANCA MX7 W 2017 roku. Schunk inwestuje w drugą szlifierkę ANCA MX7 rozszerzając możliwości obecnie stosowanego procesu RFID.

Dla Christiana Schunka szczególnie istotne było utrzymanie możliwości załadunku mieszanego z jednoczesnym wykorzystaniem zwiększonej dokładności wymiany tulei zaciskowych.Doświadczenie z załadunkiem mieszanym oraz opracowanie cyfrowego procesu z wykorzystaniem Schunk Service-Box oraz systemu przechowywania narzędzi

Jako sposób na „uporządkowanie chaosu” podczas realizacji partii różnych narzędzi i wielu różnych zadań, Christian Schunk opracował własny system przechowywania różnych narzędzi z danego zamówienia klienta na wspólnej palecie. Paleta obejmuje etykietę oraz kod kreskowy zawierający wszystkie istotne informacje, takie jak typ narzędzia, liczba narzędzi, data realizacji oraz inne istotne dane oraz umożliwia ponowne zorganizowanie narzędzi po szlifowaniu po każdym zamówieniu klienta.

Firma Schunk nie tylko wdrożyła proces ANCA RFID dla technologii przeostrzania mieszanego, ale również wykorzystała dane produkcyjne w cyfrowym ustalaniu harmonogramów wskazujących stan każdej etykiety zadania.
 

Praca szlifierek bez nadzoru zwiększa produktywność i ogranicza koszty

Firma SCHUNK Präzisionswerkzeuge ograniczyła koszty i zwiększyła wydajność produkcji dzięki zastosowaniu technologii RFID firmy ANCA. System umożliwia sortowanie narzędzi zgodnie z wymaganiami produkcji, a nie zamówieniami klientów.

Możliwie jest przygotowanie do przeostrzania dowolnej liczby i kombinacji narzędzi od różnych klientów na dedykowanym stanowisku programowania. Każde narzędzie jest oceniane na stanowisku, a wykwalifikowani operatorzy następnie wybierają i modyfikują wybrany program szlifowania. Indywidualny program jest następnie przypisany do uchwytu narzędziowego RFID, a następnie uchwyt narzędziowy i narzędzie są umieszczane na palecie szlifierki. Każdy uchwyt narzędziowy RFID jest oznaczony nazwą klienta i numerem zlecenia, co umożliwia łatwą identyfikację oryginalnego zamówienia klienta po zakończeniu szlifowania.

Po zakończeniu przeostrzania, informacja RFID jest odczytywana, a narzędzie przypisywane do pierwotnego zamówienia klienta. Uchwyt narzędziowy RFID może być ponownie wykorzystany do dowolnego zadania w przyszłości.

Informacje RFID są skanowane w produkcji oraz wczytywany jest plik szlifowania narzędzia, z którego automatycznie odczytywane są wszystkie parametry szlifowania, wymagana kolejność zmian pakietów ściernic lub rozmiarów tulei zaciskowych.

„Ograniczenie liczby wymian tulei zaciskowych ma sens, ponieważ pozwala na posortowanie narzędzi według średnicy i typu narzędzia, na przykład frezy walcowo-czołowe o profilu kwadratowym, kołowym lub wiertła. W ten sposób optymalizowane są czasy cyklu, wydłużany jest okres eksploatacji tulei zaciskowych i adapterów tulei zaciskowych. Co ważniejsze, ogranicza to również bicie narzędzi” mówi Christian Schunk.

Pozwala to zapewnić optymalne wykorzystanie maszyn, pracownicy przygotowują w czwartek narzędzia do automatycznego przeszlifowania w weekend, bez nadzoru. Palety narzędzi są ładowane zgodnie z procesami produkcyjnymi; użycie technologii załadunku mieszanego zwiększa produktywność i ograniczana czasy cykli.

Załadunek mieszany to sprawdzone rozwiązanie zwiększające wydajność. Schunk dotychczas wykonywał zadania zgodnie z zamówieniami klienta, ładując wszystkie narzędzia o różnych średnicach od tego samego klienta razem - teraz system ten został zmieniony na całkowicie mieszany, niezależny od zamówienia klienta.

Przy dostawie drugiej szlifierki ANCA MX7, Schunk i ANCA pracują nad rozszerzeniem procesu RFID, który umożliwi szlifowanie narzędzi o większej średnicy 25 mm.

Dzięki ciągłym usprawnieniom i dostosowaniu do wymagań rynkowych, Schunk to elastyczna i innowacyjna firma doskonale przygotowana na przyszłe wymagania rynkowe. 
Jak działa ANCA Loadermate i rozwiązanie RFID?

„ANCA oferuje szereg automatycznych rozwiązań z zakresu przeostrzania dla partii mieszanych narzędzi, takich jak załadunek z tuleją zaciskową Nikken (narzędzie oraz tuleja zaciskowa są wymieniane razem), na przykład na szlifierce FX5 z robotem AR300. Loadermate przypisuje wiele różnych typów narzędzi do pracy w cyklu automatycznym bez udziału operatora” wyjaśnia Andreas Sommer, menedżer produktu ANCA.

ANCA oferuje również funkcję wymiany tulei zaciskowych i RFID na platformie MX.

„Oprogramowanie ANCA Dynamic Tool Group Manager stanowi podstawię procesu RFID i umożliwia grupowanie narzędzi według typu, wymaganej operacji przeostrzania oraz posuwu wgłębnego na podstawie stopnia zużycia lub przypisanie indywidualnego pliku narzędzia wyłącznie do danego narzędzia.”

„Dzięki funkcji RFID, wymagane informacje są rejestrowane na stanowisku programowania, gdzie narzędzie jest powiązane z daną etykietą RFID. Maszyna podnosi narzędzie wraz z uchwytem narzędziowym RFID, skanuje etykietę RFID oraz automatycznie wczytuje wymagany program szlifowania, ustawia wszystkie parametry szlifowania oraz wybiera odpowiedni pakiet ściernic. Jeśli wymagana jest wymiana tulei zaciskowej, maszyna automatycznie wykona wszystkie wymagane czynności. Etykieta RFID jest zaparkowana na stanowisku wymiany podczas załadunku oraz przeostrzania narzędzia.”

„Dzięki rozwiązaniu ANCA RFID, klient może załadować narzędzia na paletę w dowolnej kolejności, dzięki możliwości tworzenia indywidualnych programów dla każdego narzędzia. Położenie narzędzia na palecie może być w dowolnym momencie zamienione z innym narzędziem, które wymaga szybkiego przeostrzania. Szlifierki narzędziowe mogą realizować przeostrzanie indywidualnie bez nadzoru operatora, a czas pracy maszyny bez nadzoru zależy od typu robota oraz objętości palet.”
 

27 maja 2020