View cart 0

Stemple do wykrawania otworów

Stemple do wykrawania otworów mogą mieć złożony kształt, jak również postać wklęsłą lub wypukłą.  Specjalne oprogramowanie ANCA do wytwarzania stempli do wykrawania otworów prowadzi użytkownika po procesie tworzenia prawidłowego kształtu ściernicy wymaganego do wytwarzania stempli.  Wbudowany obciągacz ściernic automatycznie tworzy wymagany kształt ściernicy, zapewniając precyzyjne rezultaty.