View cart 0

Profile narzędzi

ANCA oferuje zaawansowany pakiet oprogramowania do szlifowania szerokiego asortymentu profili narzędzi zdefiniowanych przez użytkownika o dowolnym kształcie obejmującym linie proste, łuki, elipsy, okręgi i wypusty. Interfejs użytkownika zapewnia możliwość tworzenia profilu narzędzia na ekranie lub z użyciem oprogramowania CAD. Dane profilu są następnie przekształcane przez oprogramowanie ANCA z użyciem odcinków linii prostych i łuków na ścieżkę szlifowania. Dostępna jest również funkcja importu plików DXF.